Hjälp med baninritning

BL-Idrottsservice kan hjälpa till med inritning av ett helt banprojekt inför en tävling.

Som underlag behövs:

Inritningen skickas för kontroll till beställaren via e-post. Beställaren får karta med banpåtrycket inritat som en bildfil som enkelt kan öppnas och kontrolleras i datorn.

Kostnad 400 kr/tim. Tidsåtgången varierar beroende på antal kontroller, banor och hur väl underlaget är utfört varierar tidsåtgången mellan 2-4 timmar.

Ev utformning av kartutsnitt tillkommer om detta inte är klart. Kostnad för detta framgår av prislistan.

Enstaka banor utan kontrollbeskrivning

Som underlag behövs:

Kostnad för en normal bana med max 15 kontroller, 100 kr per bana. Naturpass eller liknande, ca 250 kr.