Klippa kontrollringar och sammanbindningslinjer

Det är viktigt att kontrollringar och sammanbindningslinjer klippas där den violetta färgen döljer viktig kartinformation. Framförallt måste man klippa för detaljer i brunbilden då den bruna färgen är alltför lik den violetta för att gå att urskilja.

Klippning av sammanbindningslinjer är något som ofta försummas. Tänk på att detaljer som döljs under strecket kan vara lika viktiga som de som döljs under kontrollringen.

Tvåstreckssankmarker och vissa diken bör man också klippa för. Däremot är det onödigt att klippa för svarta detaljer. Möjligen kan det vara befogat att klippa för stenar som helt ligger under kontrollringen. Klipp med försiktighet. För en punkthöjd räcker det t ex med att klippa 0,5 mm utanför punkthöjden, d v s lika långt utanför som punkthöjdens storlek.

Kontrollringar som ligger för nära varandra måste klippas efter det att banpåtrycket exporterats. Samråd bör ske med BL-Idrottsservice innan detta görs.

I kommande exempel visar exempel (a) oklippt kontrollring, exempel (b) bästa alternativ och i exempel (c) har för mycket av ringen klippts bort.

Dessa exempel är kraftigt förstorade och skillnaden mellan banpåtryckets violetta färg och kartans färger är därför mycket tydligare än vad som är fallet med en färgutskriven eller offsettrycktkarta.

Kommentar till exempel 1. Klipper man för stenen och branten i detta exempel blir det onödigt lite kvar av ringen.

Kommentarer till exempel 2. Här kan man gärna klippa för både branten och stenen. Det viktigaste är dock att det klipps för åsen

Kommentarer till exempel 3. Man bör nästan alltid undvika att klippa för stigar när banpåtrycket ligger under svart och brunt.

Kommentarer till exempel 4. Här det kanske inte absolut nödvändigt att klippa för dikesförgreningen men det är så mycket kvar av ringen att man bör göra det.

Kommentarer till exempel 5. Det är viktigare att klippa för en liten hjälpkurvehöjd som delvis döljs av ringen än för helkurvehöjd av samma storlek. Hjälpkurvehöjden är redan från början svår att se och döljs den sen delvis av ringen blir det ännu svårare.

Reparera felaktiga klippningar

För att ta bort (reparera) att uppehåll som blivit felaktigt så väljer man klippverktyget och klickar någonstans i ringen som klippts bort.

Sammanbindningslinjer

Även sammanbindningslinjerna måste klippas. Framförallt är det viktigt i närheten av kontrollen. Utnyttja gärna funktionen i banläggarstödet som gör att sammanbindningslinjerna automatiskt slutar en bit från kontrollringen. Vid korsande banor ska linjen klippas där den korsar en tidigare sträcka.

Klippning av sammanbindningslinjer är något som ofta försummas. Tänk på att detaljer som döljs under strecket kan vara lika viktiga som de som döljs under kontrollringen. På sprintkartor ligger färgerna så att banpåtrycket döljer dubbeldragna stigar.

Sprintkartor

På sprintkartor blir det ibland bäst om kontrollringar och kontrollsiffror läggs överst. Däremot kan gärna sammanbindningslinjerna läggas under svart, brunt och blått. Närkontrollringar läggs överst är det särskilt viktigt att man är noggrann och klipper så att inga viktiga detaljer döljs.