Tips och trix

Banpåtryck.

Läs mer om banpåtryck under bestämmelser för banpåtryck.

Dolda symboler

Det kan ibland vara praktiskt att dölja vissa symboler, t ex ett banpåtryck. Var dock observant på att det finns en ”bugg” i OCAD som för att dolda symboler aktiveras om man hämtar symbolerna till en annan karta. Kartfiler som skickas till BL-Idrottsservice får inte innehålla dolda symboler.

Faktaruta

Ska finnas på alla kartor ska enligt SOFT:s anvisningar. I faktarutan anges att utskriften skett hos BL-Idrottsservice. Om det inte anses vara nödvändigt med en Faktaruta ska en text placeras på kartan som visar att det är en utskrift från BL-Idrottsservice. Mer information finns under OCAD-filer.

Färginställning – färgnummer

Det går att hämta färginställning från en annan karta. Om man hämtar färger från en annan karta måste man vara helt säker på att båda filerna innehåller exakt samma färgnummer. Saknas ett färgnummer i den fil man hämtar från så försvinner färgen i den nya filen!

Vi rekommenderar att färgerna ställs in manuellt för då har man full kontroll över vad som händer.

Grafiska objekt

Klubbloggor som regelbundet används är praktisk att göra om till grafiska objekt. Skapa grafiska objekt genom att markera hela loggan med muspilen. Gör om loggan till ett grafiskt element genom att välja Ändra till grafiskt objekt under Redigeringsmenyn eller Verktygsraden.

Nödvändiga nya symboler kommer att skapas automatiskt i symbolfältet, för dessa linjer och ytor. Dessa symboler kommer att erhålla samma ikon som originalsymbolen, men markeras med en liten grå triangel i det övre högra hörnet. Det bästa med detta är att även text omvandlas till ytor. Däremot förändras inte linjedimensioner vilket innebär att om loggans storlek ändras mycket måste linjedimensionerna också förändras i samma grad.

Ändra loggas storlek genom att placeras den utanför kartan – markera hela loggan och dra i hörnpunkterna till önskad storlek – ev linjeobjekt kan behöva justeras.

”Hyggestecknet” (symbol 404) ser så konstig ut.

Förmodligen är inställningen fel. Högerklicka på ikonen. Välj Redigera. Färgen ska vara 70 % gul. Bredd och höjd 0.70. De vita prickarnas diameter ska vara 0.55. Du redigerar prickarna via knappen Redigera.

Loggor

Logger i ett flertal bildformat kan öppnas och passas in på kartan. Se mer under Loggor.

Låna ut kartan som en bildfil för banläggning i OCAD

Man bör vara försiktig med att lämna ut sina kartfiler med tanke på att filen kan hamna hos tredje man utan att man har kontroll över detta. Ibland kan det emellertid vara praktiskt att låna ut kartan för banläggning och bankontroll.

Gör då så här:

Lägg in tre-fyra passmärken på lämpliga ställen på kartan och exportera kartan som en gif eller jpg-bild med t ex upplösningen 300 dpi. Upplösningen 300 dpi gör att man utan problem kan lägga in banan och också skriva ut kartor för kontroll vid skrivbordet men de blir alldeles för dålig för att kunna användas i skogen.

Kartan kan öppnas i banläggarstödet som en bakgrundsbild och passas in med hjälp av passmärkena. Det räcker att passa in med ett passmärke om man skriver in rätt upplösning Detta fungerar emellertid inte i OCAD9 CS (programmet som enbart kan användas till banläggning)eftersom man där inte kan öppna bildfiler.

Kartan hamnar i ena hörnet när jag väljer Visa – Hela kartan

Det finns kvarglömda kartobjekt någonstans i utanför kartan. Högerklicka på musen och dra muspilen diagonalt utanför kartan på skärmens tomma sida. Kontrollera att du fått bort allt genom att åter välja Visa – Hela kartan. Gör om proceduren tills kartbilden ligger mitt på skärmen och upptar nästan hela ytan.

Ibland hjälper inte detta och då får du pröva med Optimera/Reparera. Ligger kartbilden fortfarande snett på skärmen pröva då med att ta bort ev okända objekt. Välj Karta – Ta bort objekt via symboler. Markera Okända objekt och tryck på OK. Fungerar inte detta heller måste du tyvärr ge upp. Det finns hopplösa fall.

Kartfilen är väldigt stor

Pröva med att rensa bort alla gammal onödig information i kartfilen. Välj Optimera/Reparera under Karta. Detta bör man göra då och då.

Kartans ram

Färgen på kartans ram får inte vara sådan att den kan tas för en nordlinje. Flytta upp färg nr 16 (20% gul) och lägg på lite mer färg. Skapa en ny ram via Symboler – Ny – Rektangelsymbol och välj färg nr 16. Med en sådan ram är det sen enkelt att skapa en snygg ram runt hela kartan.

Kartutsnitt

Kan göras rektangulärt eller valfritt utmed ett linjeobjekt som inringar hela kartutsnittet. Läs mer under skapa kartutsnitt

Kartutsnitt – uppdatera utan att röra layouten

Alla ändringar ska göras i kartdatabasen och om du gjort en snygg layout till kartan kan det kännas tungt att göra om layouten var gång nya ändringar införs i kartdatabasen. På ett enkelt sätt kan man emellertid byta ut kartbilden till basens uppdaterade.

Gör så här:

  1. Rita en sammanhållande linje runt hela kartbilden.
  2. Exportera linjen med hjälp av verktyget under Karta – Exportera objekt via symboler
  3. Importera linjen till kartdatabasen.
  4. Markera den importerade linjen och välj Kartutsnitt under Karta
  5. Markera knappen Använd valt objekt och välj OK.
  6. Radera hela den gamla kartbilden men spara layouten.
  7. Importera det nya kartutsnittet till layouten.
  8. Rensa bort gammalt skräp genom att välja Optimera/Reparera under Karta.

Kontrollringar, klippa

Kontrollringar och i en del fall sammanbindningslinjer bör klippas där den violetta färgen döljer viktig kartinformation. Framförallt måste detaljer i brunbilden klippas då den bruna färgen är alltför lik den violetta för att synas. Tvåstreckssankmarker bör också klippas. Däremot är det onödigt att klippa för svarta detaljer. Klippning av kontrollringar sker i banläggningsfilen i läget Objekt och Transparent karta aktiverad. Klippning av sammanbindningslinjer och kontrollringar som ligger för nära varandra sker i läget Banor med Förhandsgranska och Transparent karta aktiverad.

För att ta bort (reparera) ett uppehåll som blivit felaktigt så väljer man klippverktyget och klickar någonstans i uppehållet.

Läs mer om klippning av kontrollringar

Kontrollbeskrivning i klartext

I OCAD8 och tidiga versioner av OCAD9 så finns en liten bugg i programmet. För att få fram den lilla rutan, som ska bockas i för att få in kontrollbeskrivning i klartext på kartan, behöver man lägga in insättningspunkten (vinkeln) för kontrollbeskrivningens övre vänstra hörn. Även om vinkeln redan är inlagd kan man ibland behöva markera vinkeln för att rutan ska bli synlig.

Magnetiska nordlinjer (meridianer)

Missvisningen SOFT kartgrupp rekommenderar att lägga kartkanten, och därmed texter och symboler, riktade efter Rikets Nät och rita in de magnetiska nordlinjerna som vilken annan kartinformation som helst. Detta betyder att nordlinjen kommer att luta i kartan och olika mycket i olika delar av Sverige. Under många år var denna lutning försumbar i stora delar av landet men nu blir den alltmer påtaglig.

Efter det att nordlinjerna lagts in måste man gå över kartan och klippa på de ställen där nordlinjerna hamnar i konflikt med detaljer i kartbilden.

Det är tillåtet att använda blå nordlinjer vilket många gånger kan vara att föredra. Linjedimensionen för blå nordlinjer ska vara 0,18 mm.

På SOFT:s hemsida finns en lista med den aktuella lutningen i olika delar av landet.

Gör så här för att lägga in nordlinjerna: Markera symbolen för nordlinjer 1:15 000 – Ange Horisontell storlek 33,333 – Ange den vinkel som gäller på din ort, t ex -2,5 – Markera rutan för Vertikala linjer. Markera sen symbolen för 1:10 000 – Ange Horisontell förskjutning till 16,667 – Ange horisontell storlek, vinkel och vertikala linjer som för 1:15 000. Om du skapar en speciell blå färg för nordlinjerna som placeras omedelbart efter 100 % brun så blir behovet att klippa nordlinjerna minimalt.

Minimera/reparera kartfilen

All information som raderas lagras i kartfilen. Det är därför lika viktigt att någon gång då och då använda verktygetOptimera/Reparera. Framförallt kan filstorleken öka mycket i samband med layoutarbete. Det är därför lika viktigt att Optimera/Reparera som att zippa. Optimera/Repareragör man under Karta – Optimera/Reparera.

Okända objekt

Okända objekt syns på kartan som linjer, ytor eller kors i grå färg. Dessa objekt kan vara avsiktligt eller oavsiktligt raderade objekt. Oavsiktligt raderade objekt kan räddas genom att byta till rätt symbol objekt för objekt. Det finns också ett verktyg under Karta – Byt symboler som innebär att alla symboler med ett speciellt nummer ersätts. Var försiktig vid detta arbete så bytet sker mellan rätt symboler.

Okända objekt kan tas bort under Karta – Ta bort objekt via symboler – Okända objekt – OK.

Skalan blir inte rätt vid utskrift. Förmodligen beror detta på att kartans basskala inte är rätt angiven. Gå in och kontrollera detta under Options – Skalor -Kartskala. Kartor som ska användas för tävlingsbruk bör ha basskalan 1:15 000 oavsett om kartan ska tryckas i skala 1:15 000 eller 1:10 000. Är kartans basskala någon annan måste detta givetvis anges här för annars blir utskriftsskalan felaktig.

Konstiga skärmfärger

Skärmfärgerna ser så konstiga ut och det blir inte bra med min egen bläckstråleskrivare. Har du ställt in färgerna enligt anvisningarna så är detta ingenting att oroa sig för. Din dator och skrivare kräver en annan inställning för att bli bra än min skrivare.

Stråköversikt av hela banläggningen

Något färdigt verktyg finns inte i OCAD men med lite arbete går det ändå att åstadkomma. Läs mer här Skapa stråköversikt.

Streckade linjeobjekt som t ex stigar, hjälpkurvor och otydliga diken kan ibland delas upp i korta nästan osynliga objekt. Det beror på troligen på att kartan ritats i en tidig version av OCAD där den enda möjlighet att få mellanrummet på rätt ställe var att klippa linjen. Dessa objekt bör ersättas med längre sammanhållna linjer men troligtvis finns det inte tid till detta när problemet upptäckts. Mellanrummen kan tas bort genom att högerklicka på symbolen i symbolbiblioteket. Välj Redigera – Avstånd. Avståndet ska sättas till minst 0.

Utskriftsformatet. Kontrollera utskriftsformatet genom att välja importera en av de ramar som används för att ta fram kartutsnitt. Får karta inklusive kartram inte plats innanför den tunna violetta ramen – då är kartan för stor.