Ansvarsfördelning

Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att datafilerna är korrekta. Filerna ska vara optimerade/reparerade och dolda objekt borttagna. Kontrollen bör omfatta en noggrann kontroll av kart- o banfiler samt en kontroll av att banpåtrycket är rätt inlagt.

Följ dessa anvisningar och kontrollera att inställningarna är de rätta innan filerna skickas till BL-Idrottsservice.

Observera att färglasertekniken inte håller samma höga kvalité som offsettryck när det gäller kantskärpa. Detaljrika kartor i skala 1:15 000 och med komplex redovisning av ytor lämpar sig inte alltid för färglaserutskrift. Finns misstanke om att tekniken inte räcker till så rekommenderas ett provtryck. Skicka aktuell kartfil så ombesörjer BL-Idrottsservice ett provtryck utan kostnad.

Beställaren ansvarar även för att beställningen görs efter anvisningar under Beställning.

BL-Idrottsservice ansvar

BL-Idrottsservice ansvarar för att de utskrivna kartorna håller högsta möjliga utskriftskvalité samt att rätt antal kartor skickas inom överenskommen tid.