Ansvarsfördelning

Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att datafilerna är korrekta. Filerna ska vara optimerade/reparerade och dolda objekt borttagna. Kontrollen bör omfatta en noggrann kontroll av kart- o banfiler samt en kontroll av att banpåtrycket är rätt inlagt.

Följ dessa anvisningar och kontrollera att inställningarna är de rätta innan filerna skickas till BL-Idrottsservice.

Observera att färglasertekniken inte håller samma höga kvalité som offsettryck när det gäller kantskärpa. Detaljrika kartor i skala 1:15 000 och med komplex redovisning av ytor lämpar sig inte alltid för färglaserutskrift. Särskilt utmanande är det om kartfilen innehåller många bildfiler (jpeg-loggor eller liknande). Bästa resultat uppnås om kartan enbart innehåller OCAD-symboler. Vi rekommenderar en dialog med BL-idrottservice och att det tas fram ett provtryck.

Beställaren ansvarar även för att beställningen görs efter anvisningar under Beställning.

BL-Idrottsservice ansvar

BL-Idrottsservice ansvarar för att de utskrivna kartorna håller högsta möjliga utskriftskvalité samt att rätt antal kartor skickas inom överenskommen tid.