Färginställning

Ställ in färgerna i KARTFILEN enligt tabellen nedan. De färgnummer som visas i din version av OCAD kan se annorlunda ut. I nya versioner av OCAD finns väldigt många färger och det kan ha blivit ännu fler när du importerat filer till kartan.

Har du OCAD11 eller senare kan du förenkla färginställningen genom att först under ”Symboler” ta bort alla ”Oanvända symboler” och sen under ”Färger”,  ”Ta bort ej använda”. När du gjort detta har du förmodligen radikalt minskat antalet färger. Möjligen finns denna funktion även i OCAD 9 och 10.

Om du utgår från vilken färg det handlar om blir det emellertid rätt.

Den violetta färg som används för kontrollringar, sammanbindningslinjer mm flyttas ner i tabellen så den hamnar under brunt.  Blå 50% ska ligga under denna violetta färg. För att komma åt att ändra färgerna går man via Karta-Färger och skriver in nya värden.  Klicka på färgrutorna för att ändra.

 

Den nu aktuella inställningen gäller från och med 2019-03-01

Observera att dessa värden kan förändras med relativt kort varsel. Aktuella värden finns alltid att på hemsidan.

Färginställningar för sprintkartor hittar du här.

Färg nrFärgCMYKKommentarer
Violett59500Används t ex för start, mål och kontrollbeskrivning. Färgnummer i banläggarstödet, 202
Vit 0000Används för kontrollbeskrivning. Färgnummer i banläggarstödet, 203
Alla färger100100100100Passmärke. Färgen får inte användas i filer till BL
Grön för Skid OL650850 
Svart000100 
Vägfyllning433330 
Väg sidlinje000100 
Blå för vattendrag83000 
Mask för vattendrag0000 
Blå83000 
    
Brun för höjdkurvor mm16681000 
Violett transparent59500Användes kontrollringar, sammanbindningslinjer och kontrollsiffror. Färgnummer i banläggarstödet, 204
Gul 100%/grön 50%3020820Tomtmark
Blå 50%42000Används för sjöar och större dammar 
Vit över grön0000 
Grön 650850 
Grön 60%370470 
Grön 30%170230 
Brun 50%433330 
Brun 30%    Används inte för kartsymboler
Svart 50%    Används inte för kartsymboler
Svart 30%00030Berg i dagen
Vit över gul0000 
Gul 100%026900
Gul 70%Används inte längre
Gul 50%015360 
Grå00030Berg i dagen
Grå 50%    Används inte för kartsymboler
Grå 20%    Används inte för kartsymboler