Baninritning i OCAD

Storlek på kontrollringar mm

Var uppmärksam på att banpåtrycket blir i rätt storlek. På kartor i skala 1:15 000 ska kontrollringarna vara 5 mm och för skala 1:10 000 ska kontrollringen vara 7,5 mm. På sprintkartor ska kontrollringarna vara 6 mm. För mer information se Bestämmelser för banpåtryck och de olika kartnormerna.

Flera kartutsnitt

Det smidigaste är att skapa en banprojekt för varje kartutsnitt.

Klippa kontrollringar och sammanbindningslinjer

Kontrollringar och sammanbindningslinjer måste klippas där den violetta färgen döljer viktig kartinformation. Klippning av sammanbindningslinjer är något som ofta försummas. Tänk på att detaljer som döljs under strecket kan vara lika avgörande som det som döljs under kontrollringarna. Å andra sidan ska man inte klippa allt för mycket heller. Lagom är bäst.

Färger och placering av bl a kontrollsiffror

Normalt läggs färgen för banpåtrycket Violett transparent under bl a kurvbild, svartbild och 100 procent blå. På så sätt döljer banpåtrycket inte viktiga kartdetaljer. Tänk dock på att kontrollringar och kontrollsiffror som ligger under dubbeldragna vägar eller stora byggnader kan komma att, helt eller delvis, döljas. Detta syns tyvärr inte i banläggarstödet. Kontrollsiffror måste därför placeras med omsorg. Placera inte kontrollsiffrorna under dubbeldragna vägar eller stora byggnader!

Start, mål, vätska och sjukvårdsplats kan med fördel läggas överst med färgen Violett. Kontrollsiffror kan också läggas överst men detta förutsätter att siffrorna placeras med omsorg så att det inte döljer viktig information även för den som orienterar lite fel. Storleken på banläggarstödets symboler behöver normalt inte ändras. Om du ändå ändrar så gör en provutskrift på den egna skrivaren för att säkerställa att det blir som planerat. Högerklicka på symbolen i banläggarstödet, välj Redigera och ändra färgen Violett transparent till Violett så hamnar så hamnar symbolen överst vid utskrift.

I terräng med mycket byggnader och gator kan kontroller och sammanbindningslinjer bli svåra att se med färgen för banpåtryck. Detta kan åtgärdas på tre sätt:

Filnamn

För att minimera risken för fel är det viktigt att filerna döps entydigt och tydligt. Börja med att döpa filen där banorna skapas så den inte förväxlas med kartfilen. Banor skala 10000 -A4, Banor skala 7500 -A3 kan vara exempel.

När banorna skapas i banläggarstödet är det bäst och enklast för banläggaren om en löpande nummerserie används. En löpande nummerserie är den bästa garantin för att du får rätt banor levererade. Har du behov av att ha mer information i filnamnet så lägg detta bakom ordningsnumret, t. ex. 01-H21-H20.

Lägg alltid in banans nummer på kartan! Det minskar riskerna för fel vid utskrift och övrig hantering. Om löparna av någon anledning inte ska upptäcka numret så minska textens storlek.

För mer information se Filnamn.

Utskrift direkt från banläggarstödet

Vi skriver normalt inte ut banorna direkt från banläggarstödet. Orsaken är främst att utskrifterna tar mycket längre tid och därmed blir dyrare. Det fungerar inte heller att montera två A4-kartor på ett A3-ark i banläggarstödet vilket också medför ett högre pris när det gäller A4-kartor.

Budkavle/stafettbanor

Används programmets gafflings möjligheter blir det oftast så många gafflingsalternativ att banorna måste skrivas ut direkt från banläggarstödet. Enligt ovan åtar vi oss högst ogärna sådana uppdrag eftersom det fortfarande kan finnas buggar i banläggarstöden som inte är så lätt att upptäcka. Går det inte att lösa på annat sätt så ta först en kontakt med oss innan arbetet påbörjas.

Kontroll av baninritningen

Skriv ett ex av varje bana via banläggarstödet och låt någon annan kontrollera att banorna är rätt inritade och att ingenting är glömt. En vanlig svartvit laserskrivare duger utmärkt.

Banläggarstödet i OCAD är relativt enkelt att använda men pröva ordentligt innan du ska använda det inför en tävling. Det finns ett antal fallgropar för den som slarvar med förberedelserna. Samma gäller för banläggarstöden Condes och Purple Pen. Är du osäker och inte förstår anvisningarna så fråga gärna Lars Forsberg, 070-548 13 09.