Skapa kartutsnitt

Skapa ett eller flera kartutsnitt över tävlingsområdet enligt de format som BL-idrottsservice klarar, A4 till A3+ (SRA3). Maximala utskriftsytan beräknas med hjälp av de ramar som finns att ladda ner från denna hemsida.

Tänk på att kartorna inte får blir alltför små. Hamnar kontroller för nära kartkanten kan detta i vissa lägen orsaka problem, särskilt för de yngsta och nybörjare.

BL-Idrottsservice svarar för eventuell montering av A4-utsnitt till A3.

Gör så här:

 1. Hämta hem de ramar du behöver från OCAD-filer
 2. Öppna den ram som behövs och spara den i ett nytt namn och rensa bort de ramar du inte behöver.
 3. Gör en kopia av den kartdatabas du ska använda, ställ in de rätta färgerna och ta bort dolda symboler. Dolda symboler måste vara borttagna i filerna du skickar!
 4. Importera den ram du ska använda, t ex A4 och flytta ramen så att den täcker önskat område.
 5. Markera Karta – Kartutsnitt – Definiera. Flytta in den markering som nu troligtvis ligger runt hela kartan så den hamnar en bit innanför den violetta ram som importerats. Det ska också finnas plats för en snygg ram runt hela kartan.
 6. Gör nu om manövern Karta – Kartutsnitt men välj sen OK. I den ruta ger du utsnittet ett nytt namn.
 7. Det går också att göra utsnitt i oregelbundna former genom att rita en sammanhållen linje runt det utsnitt som önskas. Ofta kan man behöva finjustera linjen igenom att flytta eller infoga nya punkter i linjen. Markera knappen Använd valt objekt och välj OK.
 8. Öppna det nya utsnittet och gör en snygg layout. Färgen på kartans ram får inte vara sådan att den kan tas för en nordlinje. Skapa en ny ram via Symboler – Ny –Rektangelsymbol och välj t ex gul 20 %. Ändra färgen i gul 20 % till önskad nyans och flytta upp den överst i färgtabellen. Med en sådan ram är det sen enkelt att skapa en snygg ram runt hela kartan. På alla kartor ska det finnas en Faktaruta enligt SOFT:s anvisningar. Här anges att utskriften skett hos BL-Idrottsservice. Om det inte anses vara nödvändigt med en Faktaruta ska en text placeras på kartan som visar att det är en utskrift från BL-Idrottsservice. Mer information finns under OCAD-filer
 9. Beställarens ansvar är att se till det maximala utskriftsformatet inte överskrids. Tänk på att kartans ram också måste få plats inom det maximala formatet! Kontrollera därför att kartan inte överskrider det maximala utskriftsformatet med hjälp av samma ram som användes för att beräkna kartutsnittets storlek.
 10. Nu har du ett särtryck i maximal storlek men tänk på att färgerna också bör ändras.
 11. Ställ nu in färgerna. Gå till färginställning (vanlig karta, sprint)

Från och med OCAD 9 finns möjligheter att göra en del av layoutarbetet i banläggarstödet. Gör dock inte detta om du tänker beställa utskrift från BL-Idrottsservice. Möjligheten att montera två A4 kartor på ett A3 ark försvinner då och dessutom finns det risk att utskriftens kvalitet blir sämre.