Meddela antal kartor

Normalt sker utskrifter på måndagar och tisdagar för att hinna levereras innan kommande helg. Om inget annat överenskommits meddelas antal kartor senast kl. 07.00 på överenskommen dag via e-post. Innehåller beställningen mindre än tio filer så skriv in antalet direkt i mailet. Vid tio filer eller mer så använd beställningsformuläret här inunder.

Skicka meddelandet till lars.forsberg@sdfstockholm.se samt en kopia till bertilkartritaren@gmail.com    

Telefon i yttersta nödfall.

Glöm inte att ange adress dit kartorna ska skickas och vilket telefonnummer vi kan nå dig om det skulle bli något som snabbt måste lösas.

Här kan du ladda ner anpassade beställningsformulär i excel-format.

Se även ansvarsfördelning mellan beställare och BL-idrottsservice.