Meddela antal kartor

Om inget annat överenskommits meddelas antal kartor senast kl. 07.00 på överenskommen dag via e-post. Innehåller beställningen mindre än tio filer så skriv in antalet direkt i mailet. Vid 10 filer eller mer så använd beställningsformuläret här inunder.

Skicka meddelandet till bertilkartritaren@gmail.com samt en kopia till Lars.Forsberg@stockholmsidrotten.se    

Telefon i yttersta nödfall.

Glöm inte att ange adress dit kartorna ska skickas och vilket telefonnummer vi kan nå dig om det skulle bli något som snabbt måste lösas.

Här kan du ladda ner anpassade beställningsformulär i excel-format.

Se även ansvarsfördelning mellan beställare och BL-idrottsservice.