Skicka kart- och banfiler

Skicka alltid minst två filer vid tävlingsarrangemang – kartan (den som utgör bakgrundskartan i banläggningsarbetet) och banläggningsfilen (banläggningsprojektet).

Finns det flera kartutsnitt är det viktigt att filerna skickas på ett sådant sätt att det inte uppstår osäkerhet om vilka banor som ska importeras till respektive kartutsnitt (bakgrund). Bifoga ett Beställningsformulär med banorna i nummerordning under respektive kartutsnitt. Vid behov skicka filerna i två eller flera sändningar.

Banfil och kartfiler ska vara felfria och kontrollerade när de skickas. Räkna inte med att det går att skicka en ny fil. Har du otur kan vi ha lagt ner en hel del arbete på filerna när du skickar nya filer. Arbetet måste då göras om – på din bekostnad!

Kart- och banfiler skickas som e-post till lars.forsberg@sdfstockholm.se med kopia till bertilkartritaren@gmail.com  Tänk på att det oftast finns begränsningar om hur stora datamängder ett E-postbrev får innehålla. Skicka inte mer än maximalt 5 Mb åt gången. Är datamängden större så zippa filerna eller dela upp filerna på flera mail.

Underlätta vårt arbete genom att alltid tala om på vilket telefonnummer vi kan nå dig och under vilken adress kartorna ska skickas.