Bestämmelser för banpåtryck

Enligt Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler från och med 2017 ska kontrollringarna på kartor i skala 1:15 000 var 5 mm och linjerna 0,35 mm. I skala 1:10 000 ska ringarna vara 7,5 mm och linjerna 0,52 mm. Sprintkartor ska ha ringdiameter 6 mm, linjebredd 0,35 mm. Läs mer i de olika kartnormerna vad som gäller (ISOM 2017 och ISSOM 2019).

Banpårycket bör följa kartans symbolförstoring!

För kartor i skala 1:10 000 är den bästa lösningen oftast att låta banpåtrycket följa med i kartans symbolförstoring. Detta innebär att kontrollringarna blir 7,5 mm. Samma banläggningsfil kan då användas både för 10 – och 15 000 och någon justering av symbolerna i banläggarstödet behöver inte göras.

Oavsett om kartan ska skrivas ut i 10 – eller 15 000 bör kartans basskala alltid vara 1:15 000. Det är först vid utskriften man väljer skalan.

Basskala 1:10 000

För den som, helt i onödan, ändrat kartans basskala till 1:10 000 måste förstora symbolerna till 125% om kontrollringarna ska förstoras från 5 mm till 7,5 mm.

Testutskrift

Är man det minsta osäker på hur stora ringarna blir så bör detta kontrolleras genom att man skriver ut en bana på sin kontorsskrivare.

Banpåtryck för kartor i skala 1:10 000 och där ringarna är 5,0 mm eller ännu mindre innebär stora problem för deltagarna att i tävlingsfart urskilja banan.