Bestämmelser för banpåtryck

Enligt Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler från och med 2017 ska kontrollringarna på kartor i skala 1:15 000 var 5 mm och linjerna 0,35 mm. I skala 1:10 000 ska ringarna vara 7,5 mm och linjerna 0,52 mm. Sprintkartor ska ha ringdiameter 6 mm, linjebredd 0,35 mm. Läs mer i de olika kartnormerna vad som gäller (ISOM 2017 och ISSOM 2019).

Banpårycket bör följa kartans symbolförstoring!

För kartor i skala 1:10 000 eller 1:7 500 är den bästa lösningen oftast att låta banpåtrycket följa med i kartans symbolförstoring. Detta innebär att kontrollringarna med automatik blir 7,5 resp 10 mm. Samma banläggningsfil kan då användas både för 7,5 -,10 –, och 15 000 och någon justering av symbolerna i banläggarstödet behöver inte göras.

Oavsett om kartan ska skrivas ut i  7,5-, 10 –, eller 15 000 bör kartans basskala alltid vara 1:15 000. Det är först vid utskriften man väljer skalan.

Basskala 1:10 000

För den som, helt i onödan, ändrat kartans basskala till 1:10 000 måste en förstoring av symbolerna till 125% göras om banpåtrycket ska bli rätt.

Testutskrift

Är man det minsta osäker på hur stora ringarna blir så bör detta kontrolleras genom att man skriver ut en bana på sin egen kontorsskrivare.

Banpåtryck ska alltid följa reglerna som beskrivs i de aktuella kartnormerna.