Filnamn

För att minimera risken för fel är det viktigt att filerna döps på rätt sätt. Börja med att döpa filen där banorna skapas så den inte förväxlas med kartfilen. Bansammanställning.ocd kan vara ett lämpligt namn.

När banorna skapas i banläggarstödet är det bäst och enklast för banläggaren om en löpande nummerserie används. För säkerheten vid utskriften är en löpande nummerserie mycket viktig. Har du behov av att ha mer information i filnamnet så lägg detta bakom ordningsnumret, t ex 01-H21-H20.

Lägg alltid in kartfilens nummer på kartan! Det minskar riskerna för fel vid utskrift och övrig hantering. Om löparna av någon anledning inte ska upptäcka numret så minska textens storlek.

Vid tävlingsarrangemang med mer än fem banor ska något av beställningsformulären användas. Se mer under Beställning.

Om banfilerna av någon anledning måste exporteras innan de skickas så ta först kontakt med BL-Idrottsservice.