Filnamn

För att minimera risken för fel är det viktigt att filerna döps entydigt och tydligt. Börja med att döpa filen där banorna skapas så den inte förväxlas med kartfilen. Banor skala 10000 -A4, Banor skala 7500 -A3 kan vara exempel.

När banorna skapas i banläggarstödet är det bäst och enklast för banläggaren om en löpande nummerserie används. En löpande nummerserie är den bästa garantin för att du får rätt banor levererade. Har du behov av att ha mer information i filnamnet så lägg detta bakom ordningsnumret, t. ex. 01-H21-H20.

Lägg alltid in banans nummer på kartan! Det minskar riskerna för fel vid utskrift och övrig hantering. Om löparna av någon anledning inte ska upptäcka numret så minska textens storlek.

Vid tävlingsarrangemang med mer än fem banor ska något av våra beställningsformulär användas. Se mer under Beställning.

Om banfilerna av någon anledning måste exporteras innan de skickas, ta först kontakt med BL-Idrottsservice för diskussion.