Loggor i kartfilen

Klubbloggor

Klubbloggor som regelbundet används bör digitaliseras och därefter göras om till grafiska objekt. Detta blir i längden både billigare och enklare än att hantera loggor i form av bildfiler. Utskriftskvaliteten blir också bättre.

Loggor i form av bildfiler skapar merarbete vid montering av A4-kartor på A3-ark. Detta föranleder därför en högre filkostnad. Se mer under Tjänster och Priser. Observera också att det inte går att justera färgerna på bildfiler som monterats på kartan. Loggorna blir ofta inte lika fina i färgerna som de ser ut på bildskärmen.

Skapa grafiska objekt genom att markera hela loggan med muspilen. Gör om loggan till ett grafiskt element genom att välja Ändra till grafiskt objekt under Redigeringsmenyn eller Verktygsraden.

Nödvändiga nya symboler kommer att skapas automatiskt i symbolfältet, för dessa linjer och ytor. Dessa symboler kommer att erhålla samma ikon som originalsymbolen, men markeras med en liten grå triangel i det övre högra hörnet. Det bästa med detta är att även text omvandlas till ytor. Däremot förändras inte linjedimensioner vilket innebär att om loggans storlek ändras mycket måste linjedimensionerna också förändras i samma grad.

Ändra loggans storlek så här: Placera loggan så att hela loggan kan markeras utan att andra objekt berörs. Ta tag i en av hörnpunkterna och dra till önskad storlek.

Företagsloggor

Företagsloggor finns oftast endast som rasterbilder och måste då läggas in på kartan som bakgrundsbilder och på ytor i kartbilden som är vita (inga kartsymboler). OCAD kan öppna BMP, GIF, JPEG och TIFF-filer.

För att kopplingen mellan karta och loggor inte ska gå förlorad vid leveransen till BL-Idrottsservice ska karta och loggor levereras samlat i den katalog där loggorna passades in på kartan. Samma logga kan endast monteras en gång på kartan. Loggor på A4 kartor som ska monteras på A3 ark måste därför sparas i ett nytt namn och därefter monteras på rätt plats. Detta kan ombesörjs av BL-Idrottsservice.

Om loggorna ska placeras på olika ställen på kartan kan man göra så här för att logorna ska hamna rätt: Kartan exporteras i OCAD i ett rasterformat, t.ex. BMP eller TIFF. Öppna sedan denna fil i Photoshop (eller Paint) och lägg dit alla loggor (med hjälp av kopiera-klistra in). Därefter raderas hela kartbilden, t.ex. med suddgummit eller genom att markera hela områden som man sedan raderar. Denna fil kan sedan öppna som en bakgrundsbild i OCAD. Tänk dock på att filen blir ganska stor (i MB räknat), eftersom den ytmässigt är lika stor som kartan och samtidigt bör ha en hög upplösning (300 dpi). Sedan spelar det ju ingen roll om stora ytor är vita, eftersom dessa ockuperar lika mycket minne som där det finns information.

Har man många loggor som ska vara samlade på en särskild del av kartan kan det vara bra att ta in alla loggorna i ett bildbehandlingsprogram t ex Photoshop och göra monteringen där.