Skapa en stråköversikt

I banläggarens uppgifter ingår att lägga banorna på ett viltvänligt sätt med sammanhållna banstråk. Det finns även andra orsaker som gör att man vill se hur stråken går. I banläggarstödet finns emellertid ingen bra funktion där man samtidigt kan se alla kontroller och löpriktningarna. Med lite arbete är det enkelt att själv skapa en sådan karta.

Gör så här: