Skapa en stråköversikt

I banläggarens uppgifter ingår att lägga banorna på ett viltvänligt sätt med sammanhållna banstråk. Det finns även andra orsaker som gör att man vill se hur stråken går. Till skillnad från Condes har OCAD:s banläggarstöd ingen bra funktion där man samtidigt kan se alla kontroller och löpriktningarna. Med lite arbete är det enkelt att själv skapa en sådan karta.

Gör så här: